Det årlige beboermøde afholdes 3. marts 2020 kl. 19 på biblioteket

INDKALDELSE TIL DET ÅRLIGE BEBOERMØDE

Der indkaldes til det årlige beboermøde tirsdag den 3. marts 2020 kl. 19.00 på Dragør Bibliotek.

Dagsorden :

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning.
  3. Regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Valg til beboerrepræsentationen.
  6. Fremtidig virksomhed.
  7. Indkomne forslag. Evt. forslag skal være beboerrepræsentationen i hænde 25/2 2020.
  8. Eventuelt.

Beboerrepræsentationen opfordrer alle lejere til at deltage.

Der vil blive serveret øl & vand. Medbring selv gerne kaffe, kop og kage. Vel mødt !

Med venlig hilsen

Beboerrepræsentationen

 

Branddøre bliver nu aflåst

Under renovering af Dragørhjørnet i 2007 blev det ike længere muligt af aflåse branddøre i mellemgange.  Som det er nu, har man adgang til samtlige kælderrum, cykelkælder, vaskekælder og tørrekælder, når man har fået adgang til en opgang.

Der har været indbrud og indbrudsforsøg i kælderrum, tyverier fra cykel- og tørrekælder, og nogle fremmede har sågar taget ophold i kælderen.

På foranledning af flere lejere blev problemstillingen drøftet på seneste beboermøde og der var enighed om, at branddørene skulle aflåses.

Beboerepræsentationen har derfor aftalt med Casper, at alle branddøre aflåses, når hvert lejemål har fået udleveret en nøgle.

Nøglen skal afleveres ved fraflytning.

P-billet (dagskort) kan afhentes

I forbindelse med, at der er kommet P-skilte op ved indgange til ejendommens arealer,   har vi fra udlejer rekvireret 10 stk. p-billetter. Man kan hente én hos Lene, Linde Alle 20 eller hos Stig, Linde Alle 18, typisk aftenen før, at man skal benytte den. P-billetten kan anvendes ved flytning eller. lign. hvor man har behov for at parkere mere end 2 min.