Det årlige beboermøde afholdes 3. marts 2020 kl. 19 på biblioteket

INDKALDELSE TIL DET ÅRLIGE BEBOERMØDE

Der indkaldes til det årlige beboermøde tirsdag den 3. marts 2020 kl. 19.00 på Dragør Bibliotek.

Dagsorden :

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning.
  3. Regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Valg til beboerrepræsentationen.
  6. Fremtidig virksomhed.
  7. Indkomne forslag. Evt. forslag skal være beboerrepræsentationen i hænde 25/2 2020.
  8. Eventuelt.

Beboerrepræsentationen opfordrer alle lejere til at deltage.

Der vil blive serveret øl & vand. Medbring selv gerne kaffe, kop og kage. Vel mødt !

Med venlig hilsen

Beboerrepræsentationen