Branddøre bliver nu aflåst

Under renovering af Dragørhjørnet i 2007 blev det ike længere muligt af aflåse branddøre i mellemgange.  Som det er nu, har man adgang til samtlige kælderrum, cykelkælder, vaskekælder og tørrekælder, når man har fået adgang til en opgang.

Der har været indbrud og indbrudsforsøg i kælderrum, tyverier fra cykel- og tørrekælder, og nogle fremmede har sågar taget ophold i kælderen.

På foranledning af flere lejere blev problemstillingen drøftet på seneste beboermøde og der var enighed om, at branddørene skulle aflåses.

Beboerepræsentationen har derfor aftalt med Casper, at alle branddøre aflåses, når hvert lejemål har fået udleveret en nøgle.

Nøglen skal afleveres ved fraflytning.