Beboerrepræsentation

Beboerrepræsentationens formål er at være bindeleddet mellem udlejer på den ene side og lejerne på den anden side. F.eks. indkalder vi hvert år udlejer til et årligt møde, hvor vi drøfter ejendommens vedligeholdsmæssige stand. Du kan som lejer give din mening til kende til daglig til en af beboerrepræsentanterne eller på det årlige beboermøde, som   skal afholdes inden udgangen af marts måned hvert år. Vi er medlem hos LLO = Lejernes Landsorganisation, som hjælper os med rådgivning, tvister og huslejenævnssager. Nedenfor kan du læse bekendtgørelsen om beboerrepræsentation ved at klikke på den  blå tekst                                                                                                                                                                                                      Bekendtgørelse om beboerrepræsentation